Kunstprojecten Culemborg

Kruipruimte boven de deur

Kruipruimte boven de deur, Culemborg 1940 - 1945


Sinds 2010 worden er in heel Nederland op 4 mei na de dodenherdenking in meer dan tachtig gemeenten ruim honderd theatervoorstellingen gespeeld die inhoudelijk betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Dit is het landelijke initiatief Theater na de Dam. De gedachte is het publiek kritisch te laten nadenken over wat er toen gebeurde nog steeds doorwerkt in de wereld van vandaag, en of het mogelijk is te leren van de geschiedenis. Alle voorstellingen beginnen op 4 mei om 21.00. Zowel professionele gezelschappen als amateurgroepen in heel Nederland nemen hier aan deel. En Culemborg nu ook met de voorstelling Kruipruimte boven de deur, Culemborg 1940 – 1945.
Het stuk bestaat uit drie monologen van personen die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de tweede wereldoorlog in Culemborg: de joodse Maurits Gans, belastingontvanger bij de gemeente Culemborg, die noodgedwongen moest onderduiken, Wilhelmina Kap, directrice van de Huishoudschool in Culemborg, die gedurende meer dan 3 jaar onderdak verleende aan drie joodse mede-inwoners en Lenie van der Linden, koerierster bij het plaatselijk LO, de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers. De monologen worden onderbroken door drie reporters die verslag uitbrengen over het verloop van de Tweede Wereldoorlog in Culemborg. Het geheel wordt ondersteund door een muzikant (contrabas).

De productie is een samenwerking tussen KuCu (Stichting Kunstprojecten Culemborg) en Theaternetwerk Surpluus.

Klik hier voor een interview met de regisseur.

Tekst en regie: Robbert Baars
Spel: Lidwien Boudens, Majorie van Drumpt, Preben Slotboom
Contrabas: Henk van Steenis

Kunstprojecten Culemborg